janne.jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i syning

Uddannet journalist. Janne har bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Hun har arbejdet med unge med særlige behov i STU-regi siden 2014.