merita.balint@dinstu.dk
Socialrådgiver

Uddannet socialrådgiver fra 2005. Mangeårig erfaring som myndighed fra det specialiserede voksenområde, herunder unge og voksne med særlige behov samt udsatte voksne.  

Har beskæftiget sig med STU i kommunalt regi samt som specialvejleder/STU-vejleder i UU-Sjælsø.  Har arbejdet med unge og voksne med udviklingsforstyrrelser som autismespektrum og ADHD, men også med psykiske lidelser og sygdomme samt misbrug. Børneområdet. Efterværn. Handicapområdet samt psykiatri i kommunalt regi, blandt andet midlertidigt og længerevarende botilbud (SEL §§ 107-108).

Har arbejdet i advokatfirma med varetagelse af værgemål (økonomisk, personligt og samværgemål).

Har taget 1. modul af Diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.