uffe.pedersen@dinstu.dk.dk
Psykolog og mentor

Lærer og autoriseret psykolog.
Mange års erfaring fra folke- og specialskoler i Københavns kommune med undervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.
15 år som psykolog i PPR som rådgiver og sparringspartner for lærere, pædagoger, ledelse og forældre, især indenfor feltet ASF. Har desuden beskæftiget sig med forebyggelse gennem netværk.