signe.jensen@dinstu.dk
Kontaktperson, praktik koordinator, ergoterapeut

Professionsbachelor i ergoterapi fra Professionshøjskolen Metropol 2010.
Har tidligere arbejdet som konsulent med arbejdsprocesbeskrivelser og vejledning af senhjerneskadede i ADL samt genoptræning af samme målgruppe.
Signe har desuden fungeret som brobygger mellem unge med autismespektrumforstyrrelser i STU og erhvervsvirksomheder.
Arbejder med særligt fokus på sanseindtryk, Low Arousal, Sense of Coherence og Stressmodellen.