rune.bove@dinstu.dk
Telefon: 53657717
Afdelingsleder, Borups Allé

Lærer med linjefag i matematik, idræt, samfundsfag og hjemkundskab.
Kandidat i generel pædagogik fra DPU (cand.pæd.) med speciale omhandlende diskursive forskelle i værdibaseret og målstyret skoleledelse.
Flere års erfaring med specialundervisning. Har deltaget i nationale udviklingsforløb indenfor inddragelse af IT i undervisning. Certificeret underviser i Cambridge matematik. Certificeret underviser i E-Sport. Har gennemført forskningsbaserede turboforløb i matematik for særligt udfordrede elever, og undervist i udskoling og ungdomsskole i 11 år.