rasmus.dam-jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer, underviser i dansk, IT, engelsk, eSport, historie & samfundsfag

Lærer med linjefag i historie, engelsk og samfundsfag og 5 års erfaring fra STU/som mentor for unge med dysfunktionel livsbane.
Har tidligere arbejdet 9 år som TV-producer og været ansat i Forsvaret, hvor konflikthåndtering, forhandling og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.