Københavns Kommune er godt tilfredse med Erhvervsskolen af 2011

I 2019 besluttede Københavns kommune at sende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i udbud, og her vandt Erhvervsskolen af 2011 retten (sammen med andre udbydere) til at levere STU-undervisning til kommunens unge.

For at sikre, at Københavns Kommune får den kvalitet, som det er aftalt med udbyderne, har Fagligt Center besøgt Erhvervsskolen i juni 2022 og udfærdiget en rapport om skolen:

“Det er Fagligt Centers indtryk, at Erhvervsskolen har en spændende og dynamisk STU, som hele tiden udvikler sig i takt med de unges ønsker og behov, samt ønsker fra Fagligt Center og andre relevante samarbejdspartnere.


Der er et blik for et godt og trygt ungemiljø, en stor vifte af fag og praktikmuligheder, samt en tilgang til studerende, som rækker ud over endt STU. Erhvervsskolen tilbyder individuelle og fleksible forløb for alle unge i STU´en, samtidig med at der er fokus på at skabe et godt fælles læringsmiljø og en ramme, hvor der er mulighed for at udvikle varige venskaber.

Der er desuden fokus på at skabe mulighed for gode fritidsinteresser, som gerne skulle række ind i tiden efter endt STU. Erhvervsskolen har blik for overgangen fra STU til f.eks. uddannelse eller beskæftigelse og har i den forbindelse etableret flere indsatser med et særligt fokus på dette. Mange unge kommer videre i enten uddannelse eller ordinær beskæftigelse efter endt STU-tid på Erhvervsskolen.

Fagligt Center vurderer, at Erhvervsskolen lever op til rammeaftalen for Københavns Kommune.”