Vi afklarer den unge til videre uddannelse/beskæftigelse gennem længerevarende og velfungerende praktikforløb.

Det er vores uddannelsesvejleder, praktikkoordinatorer og kontaktlærere der iværksætter, følger op og evaluerer praktikken i samarbejde med den unge og praktikstedet.

  • Praktikkerne sættes iværk, når den unge er klar
  • Praktikstederne vælges ud fra den unges kompetencer, ønsker og realistiske muligheder
  • Praktikkerne vurderes løbende sammen med den unge, og vi taler om motivation, læring og trivsel.
  • Praktikken ændres, hvis den unge har behov for det – eller vi tilfører ekstra støtte, hvis det er det, der er behovet
  • Praktikken hænger sammen med undervisningen på skolen
  • Efter praktikken udarbejdes evaluering

Der er aftaler med en lang række virksomheder, hvor vi sikrer, at der tages hensyn til den enkeltes særlige udfordringer, og at praktikstedet kan evaluere og vurdere den unges behov og muligheder.

Fra STU til uddannelse eller beskæftigelse
Vi har stort fokus på overgangen til beskæftigelse efter STU-forløbet. Derfor sigter vores praktikker særligt på, at den unge får indblik i kravene på en arbejdsplads og lærer at indgå i social kontekst med voksne kolleger. Praktikkoordinator og kontaktlærer støtter den unge i forberedelsen til fx. at møde veludhvilet til tiden med god personlig hygiejne eller at melde afbud i tilfælde af sygdom.