Erhvervsskolen af 2011 rummer p.t. en mangfoldig gruppe af 120+ unge, med forskellige udfordringer – bl.a. generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, høj begavelse, komorbiditet (autismespektrumforstyrrelser, ADHD, syndromer, angst m.m.) og meget forskellige funktionsniveauer.

Vi har afdelinger på Frederiksberg, Nørrebro, Amager, Dragør, Brøndby og en satellitafdeling i Ballerup.
Vores interne værksteder ligger i hele København, og vi tilrettelægger desuden praktikforløb i Storkøbenhavn, inden for de fagområder, de unge ønsker.

Organisation

Medarbejdere

Udover pædagoger og lærere med relevante linjefag har vi ansat psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og uddannelsesvejleder til at rådgive de unge.
Alle medarbejdere har erfaring fra specialområdet og efteruddannes løbende i den nyeste praksis og forskning indenfor området.
Skolen har tegnet overenskomst med Uddannelsesforbundet.