Erhvervsskolen af 2011 rummer p.t. en mangfoldig gruppe af 120+ unge, med forskellige udfordringer – bl.a. generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, høj begavelse, komorbiditet (autismespektrumforstyrrelser, ADHD, syndromer, angst m.m.) og meget forskellige funktionsniveauer.

Vi har afdelinger på Frederiksberg, Nørrebro, Amager, Dragør, Brøndby og en satellitafdeling i Ballerup.
Vores interne værksteder ligger i hele København, og vi tilrettelægger desuden praktikforløb i Storkøbenhavn, inden for de fagområder, de unge ønsker.

Organisationsdiagram