mikael.glovinski@dinstu.dk
Værkstedslærer i træværkstedet

Mikael er uddannet pølsemager og sløjdlærer. Han har mange års erfaring med unge med særlige behov, både som underviser og som leder.
Han har været med til at starte flere skoler, bl.a. Den økologiske produktionsskole og STU i Farum. Mikael har især beskæftiget sig med håndværk og snedkeri, og sideløbende været leder. Han har erfaring fra døgnbehandlingsinstitution, og har arbejdet med unge indenfor autismespektret og udadreagerende unge.
Han er i gang med en akademiuddannelse i special- og socialpædagogik.