mette.rasmussen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i dansk, naturfag, ADL og matematik.

Mette er Cand. Pæd. og uddannet lærer i dansk, biologi og natur/teknologi. Hun har arbejdet som lærer i folkeskolen siden 2016.