marlene.bjoern@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i engelsk

Lærer med linjefagene dansk, engelsk, religion og hjemkundskab. Diplomuddannet læsevejleder og klinisk sexolog.

Har flere års erfaring fra STU og specialundervisning i folkeskolen og har i en årrække arbejdet som statslig beskikket censor i engelsk.
Marlene har kurser i bl.a. “Effektiv undervisning og læring” fra True North, “Unge og rusmidler” fra U- Turn og “KRAP” fra Psykologcentret.