marie.thogersen@dinstu.dk.
Kontaktpædagog og underviser på køkkenhold og dessertholdet

Pædagog fra Frøbelseminariet med bred erfaring indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne.
Har tidligere arbejdet på botilbud med 18-34 årige, på specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og ADHD – og været frivillig i Ungdommens Røde Kors: “Ung på linien”.
Marie har særligt fokus på relationskompetencer og motivation gennem relationer.