marie.thogersen@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser på køkkenhold, svømning og pædagogik og omsorg

Pædagog fra Frøbelseminariet med bred erfaring indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne.
Har tidligere arbejdet på botilbud med 18-34 årige, på specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og ADHD – og været frivillig i Ungdommens Røde Kors: “Ung på linien”.
Marie har særligt fokus på relationskompetencer og motivation gennem relationer.