marcus.downey@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i IT og matematik.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og historie.

Marcus har specialiseret i tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder og innovation i historie- og samfundsfagsundervisning. Han har flere års erfaring som socialkonsulent/pædagog og mentor, for personer med forskellige typer af psykiske udfordringer og misbrug.

Han har desuden arbejdet flere år som klubpædagog, undervist ældre i IT på aftenskoler, samt arbejdet som fodboldtræner for flere seniorhold.