Målgruppe 1 (STU-forløb).

Unge mellem 16 og 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som har brug for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

Målgruppe 2.

Der har brug for særlig støtte til afklaring eller opkvalificering i forhold til uddannelse eller arbejde. De unge, vi arbejder med, kan således have diagnoser som: ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Det skal nævnes at skolens lærere har mange års erfaring i forhold til at arbejde med tosprogede elever. Vi har flere tosprogede lærere, og har gennem årene udviklet et stort netværk blandt tosprogede familier især på Nørrebro.