louise.gjelfort@dinstu.dk.
Telefon: 40594662
Afdelingsleder, Bragesgade

Lærer fra Zahles seminarium med dansk og musik som linjefag. Kurser i autisme og mentorrollen. Igang med Diplomuddannelsen i Ledelse.
7 års erfaring fra specialområdet og 6 års erfaring fra STU. Har særlig viden om udadreagerende børn, unge inden for autismespektret og komorbiditet, og har undervist i diagnoseforståelse. Tidligere tilknyttet EU-projekt på VUCNS for at udvikle en 3-årig HF (HF-inklusion) for unge med en autisme diagnose.