line.osterby@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i dansk og engelsk

Lærer med linjefag i dansk, engelsk, musik og idræt samt erfaring i at føre elever til FSA.

Line har baggrund i folkeskolen og Københavner Akademiet for piger, og har især beskæftiget sig med klasseledelse, konflikthåndtering og relationskompetence. Hun er desuden professionel sanger og musiker og har erfaring med at anvende musikken i arbejdet med udvikling af unges selvværd og kompetencer.