kristian.soelstoft@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i musik

Lærer med linjefag i dansk, musik og specialpædagogik. Professionel musiker.Kristian har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Han har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen og på special- og produktionsskoler.
Underviser i musik på Rytmisk Center.