På Erhvervsskolen af 2011 kan eleverne sammensætte egen undervisning – med præcis det IT eleverne ønsker. Alle bliver minimum undervist i IT-faglige kompetencer en dag ugentligt, afhængig af den enkeltes handleplan og progression. Sideløbende med IT-undervisningen og interne eller eksterne praktikker, får eleven undervisning i skolefaglige, personlige og sociale fag. Eleven kan vælge ADL, herunder bo-træning, sundhed, mad og bevægelse, samt en bred vifte af interessefag.

Alle kan få adgang til vores ungemiljø, som udfolder sig med en IT-faglig STUdietur, torsdagscafé og andre kreative aktiviteter. Det støtter eleven i at udvikle sociale kompetencer og erfaringer, til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Unge med (ASF) autismespektrum-forstyrelse kan ofte have et specialiseret talent inden for systematik, teknik og fejlsøgning. Med den rette helhedsorienterede støtte og undervisning, får den unge kompetencer der kan føre til videre uddannelse eller varig beskæftigelse.

De IT-faglige forløb på Erhvervsskolen af 2011 er centreret omkring det kreative STUlab. På STUlab er omdrejningspunktet arbejdstræning og indlæring af effektive arbejdsmetoder, afklaring, beskrivelse af støtteindsatser og særlige behov, med henblik på at opnå størst mulig myndiggørelse.