Retningslinjer for indslusnings- og udslusningsforløbet udarbejdes på baggrund af den enkelte unges problemstillinger. De første 3 måneder vil, afhængigt af den unges behov, have karakter af en intensiv afklaringsperiode.

I denne periode afklares, hvorledes der bedst muligt kan støttes op omkring den unge og dennes muligheder – både i det aktuelle forløb og på længere sigt. Fra indskrivningens start arbejder vi på at skabe så meget balance og orden i den unges liv som muligt.