illona.lohmann@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i matematik, syning og SoMe.

Lærer og webdesigner. Kurser i IT og genrepædagogik.Mere end 20 års erfaring med specialundervisning, særligt autismespektrumforstyrrelser, OCD, ADHD, ADD, spiseforstyrrelser, selvskade og blandingsdiagnoser.
Illona har tidligere været afdelingleder på et jobcenter og udviklet “Direktørskolen i Roskilde”, et iværksætterforløb for ledige.