heidi.ostergaard@dinstu.dk
Kontaktperson og mentor

Uddannet coach og Manuvision-kropsterapeutstuderende.
Har tidligere arbejdet på dagbehandlingsskole for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og indlæringsvanskeligheder. Heidi har desuden erfaring med 1:1 observationsforløb af unge med multiple psykiatriske diagnoser og med aflastning af 7-17 årige i døgntibud.