En gartner beskæftiger sig med planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter i højt avancerede væksthuse. Gartner er en fælles betegnelse der dækker over en række forskellige fagområde. En gartner kan specialicere sig indenfor planteproduktion af prydbuske, stauder, roser, frugttræer, frugtbuske, prydtræer, grøntsager, frugt og bær.

Gartnerens arbejde består i vid udstrækning i at vande, gødske, beskære, sprøjte, så, plante, stikke samt pakning og klargøring af planter til salg.

Anlægsgartnere anlægger og vedligeholder private haver, offentlige pladser og parker og spiller en væsentlig rolle i byfornyelses projekter. En grøn anlægsgartner beskæftiger sig med sammensætning og etablering af planter, hvorimod en grå anlægsgartner arbejder med belægning i form af fliser, brosten mv.