diani.zinck@dinstu.dk
Diani underviser i madkundskab og skal være med til at skabe struktur og sammenhængskraft i køkkenet, ligesom hun skal sikre udviklingen af det tilhørende læringsrum. Diani kommer med en baggrund som EGU-vejleder og har derfor et forudgående kendskab til STU. Diani er oprindelig konstruktionsskrædder og har undervist på STU i håndarbejde/ design, kreativt værksted og læderværksted.

Det er på tegnebrættet, at Diani med tiden skal bruge sin vejledererfaring til at undervise/forberede 3.årseleverne til livet efter endt STU.