Erhvervsskolen af 2011 er godkendt som botilbud (§107) og fritids -og aktivitetstilbud (§104).
Vi har:
• to pladser på Tømmerupvej
• to pladser på Borups Alle
• to pladser på Englandsvej.

Alle pladserne ligger i umiddelbar forbindelse med vores STU-afdelinger. Det betyder, at man som beboer kan drage nytte af alle de muligheder, der er på de enkelte afdelinger. Man kan få hjælp til forskellige problemer, man kan blive undervist, man kan komme i praktik på en arbejdsplads, man kan få noget at spise og man kan selvfølgelig være sammen med nogle af de 120 andre unge, vi har i STU-forløb.

Læs mere vores botilbud på Tilbudsportalen eller hos LOS. Vi er endvidere godkendt til at kunne tilbyde fritids –og aktivitetstilbud (§104), og som i vores botilbud kan en stor del af STU-skolens muligheder tilbydes i denne sammenhæng. Man kan godt være i botilbud og aktivitetstilbud uden at være STU-elev.

Ring for nærmere oplysning: Thomas Vørnle 20713311 eller skriv: tv@dinstu.dk


Tilbudsportalen

Klik her for at komme til Tilbudsportalen


LOS

Klik her for at komme til LOS


Målgruppen

Som udgangspunkt er vores målgruppe unge, der af forskellige årsager har behov for et midlertidigt botilbud, og som ofte kan have forskellige sociale problemer.
Der rummes borgere med problemstillinger som eksempelvis ADHD, Asberger syndrom og lignende. Nogle borgere kan også have angst og /eller borderlinediagnose.
Vi kan ikke rumme borgere med svær psykisk sygdom, stofmisbrugere, alkoholikere eller domsanbragte.
Målgruppernes generelle problemstilling er blandt andet mangel på de sociale kompetencer, hvorfor vores indsats, udover ADL-træning, har stor fokus på at arbejde med de sociale kompetencer.
Der arbejdes individuelt ud fra den enkeltes behov.
Målgruppen har ligeledes et stort behov for en struktureret hverdag.
Det er et sigtepunkt for tilbuddet, at de unge støttes i uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning.
De unge kan i den forbindelse oplagt være tilknyttet Erhvervsskolen af 2011 STU-tilbud, aktivitetstilbud eller afklaringsforløb.

Oasen

20170409 104836 edit

oasen2

Borups Allé

stue2