jesper.pedersen@dinstu.dk
Kontaktperson, underviser i dyrehold og ridning samt på køkkenhold og byggehold.

Har erfaring fra bosted for udsatte unge og har kurser i bl.a. borderline disorder og selvskadende adfærd.
Jesper er oprindeligt uddannet butiksslagter.