tv@dinstu.dk.
Telefon: 20713311
Leder af Erhvervsskolen af 2011

Kandidat i Socialt Arbejde (cand.scient.soc.), Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner (MLU) fra DPU. Dispuks 2-årige narrative specialistuddannelse.
Læreruddannet med linjefag i dansk, matematik og musik, PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Beskikket censor i specialundervisning og tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi.

Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 25 år. Erfaring siden 1996 med unge udsatte, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet og dels som funktions- og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen siden 1983.