tv@dinstu.dk.
Telefon: 20713311
Leder af Erhvervsskolen af 2011 og botilbud.

Lærer med linjefag i dansk, matematik og musik, kandidat i socialt arbejde (cand.scient.soc.), PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser, 2-årig narrativ specialistuddannelse fra DISPUK, pr. 1.6. 2020 Master i Ledelse fra DPU.
Beskikket censor i specialundervisning og tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi. Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 20 år. Erfaring siden 1996 med unge udsatte, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet, dels som funktions- og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen.