7

Kristian Søltoft

kristian.soelstoft@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i musik

Lærer med linjefag i dansk, musik og specialpædagogik. Professionel musiker.Kristian har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Han har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen og på special- og produktionsskoler.
Underviser i musik på Rytmisk Center.

7

Morten Hansen Stender

morten.stender@dinstu.dk
Kontaktlærer og praktikkoordinator

Socialpædagog fra UCC. Systemisk narrativ efteruddannelse fra Sputnik og neuropsykologi fra UCC.
Kurser i bl.a. stressprofilering, KRAP-metoden, Low Arousal og problemløsningsprocesser.
Arbejdsmiljøuddannelse.

Morten har stor erfaring i arbejdet med børn og unge indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD og med socio-emotionelle vanskeligheder fra bl.a. dagbehandlingsskolen Isbryderen og Sputnikkollegiet Frederiksberg.
Han er desuden uddannet grafisk trykker.

7

Rasmus Vigh Dam-Jensen

rasmus.dam-jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer, underviser i dansk, IT, engelsk, eSport, historie & samfundsfag

Lærer med linjefag i historie, engelsk og samfundsfag og 5 års erfaring fra STU/som mentor for unge med dysfunktionel livsbane.
Har tidligere arbejdet 9 år som TV-producer og været ansat i Forsvaret, hvor konflikthåndtering, forhandling og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.

7

Marie Holm Thøgersen

marie.thogersen@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser på køkkenhold, svømning og pædagogik og omsorg

Pædagog fra Frøbelseminariet med bred erfaring indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne.
Har tidligere arbejdet på botilbud med 18-34 årige, på specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og ADHD – og været frivillig i Ungdommens Røde Kors: “Ung på linien”.
Marie har særligt fokus på relationskompetencer og motivation gennem relationer.

7

Lisa Nissen

lisa.nissen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i eksamensdansk, personlig udvikling og kulturfag.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og håndværk. Diplomuddannelse i dysleksi og FVU-læsning og uddannet massør.
Lisa har tidligere arbejdet på efterskole, specialskole og VUC, og har mange års erfaring med at føre til afgangsprøver. Hun har desuden undervist i friluftsliv, krop og bevægelse og drama.

7

Sebrina Baustier

sebrina.baustier@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i krea og sprogfag.

Lærer med linjefag i dansk, religion og billedkunst, med baggrund i efterskoleverdenen. Galleriejer og indehaver af udkørende kunstskole for børn og unge i København. Beskikket censor i kristendomskundskab.

Sebrina har bred erfaring med specialundervisning, herunder ASF, PTSD, angst, asynkron udvikling, tilknytningsforstyrrelse, ABA-træning samt kontaktlærerfunktion for elever med særlige behov.

7

Andreas Rasch

andreas.rasch@dinstu.dk
Kontaktlærer, idrætslærer og fysioterapeut

Fysioterapeut, friluftsinstruktør og fitnessinstruktør. Dyrker fodbold, kampsport, skisport og mountainbike.

Har tidligere været mentor og træner for unge indenfor autismespektret, og undervist i sanseintegrationstræning. Andreas har flere års erfaring med genoptræning af borgere i alle aldersgrupper indenfor det kommunale område.

7

Janne Toft Jensen

janne.jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i syning

Uddannet journalist. Janne har bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Hun har arbejdet med unge med særlige behov i STU-regi siden 2014.

7

Cathrine Vinther Hohnen

cathrine.hohnen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ridning og horsemanship

Uddannet ridelærer  og hesteassisteret teraput med overbygning i relationel biologisk traumebehandling.

Har mere end 10 års erfaring med træning af heste og undervisning af unge med diagnoser inden for STU-området.  Cathrine har lang erfaring med etablering af nonverbal kontakt ved hjælp at arousal-regulering.

7

Marcus Downey

marcus.downey@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i IT og matematik.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og historie.

Marcus har specialiseret i tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder og innovation i historie- og samfundsfagsundervisning. Han har flere års erfaring som socialkonsulent/pædagog og mentor, for personer med forskellige typer af psykiske udfordringer og misbrug.

Han har desuden arbejdet flere år som klubpædagog, undervist ældre i IT på aftenskoler, samt arbejdet som fodboldtræner for flere seniorhold.

 

7

Julie Theander

julie.theander@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i dansk, historie, samfundsfag og ADL

Lærer med linjefag i dansk, historie og specialpædagogik. Julie har 5 års erfaring fra Behandlingsskolerne som lærer, leder og læringsansvarlig. Hun har desuden deltaget i supervisionsprocesser og har taget kurser i seksualundervisning.

7

Boye Vedsted

boye.vedsted@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ejendomsservice, el-værksted & cykelværksted

Uddannet automekaniker og tidligere faglærer på Roskilde Teknisk Skole. Boye har efteruddannelse indenfor bl.a. eldrevne køretøjer og sikkerhed – og desuden læringsstile og kontaktlærer-rollen.

7

Morten Svendsen

morten.svendsen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i matematik, IT, grønt værksted & D&D

Cand.Pæd.IT og uddannet lærer i matematik, idræt, samfundsfag og historie.
Morten har arbejdet som lærer siden 2014 og har især beskæftiget sig med implementering af IT i undervisning. Han har stor erfaring med anvendelsen af LEGO Mindstorm og 3-D modellering, som er efterspurgt af mange elever.

7

Cathrine Jerrik

cathrine.jerrik@dinstu.dk
Underviser i Produktionskøkkenet ES2011

Kok og BA i Human Ernæring

Cathrine er uddannet på Kong Hans og har arbejdet på restauranter i bl.a. Paris og New York. Hun har været kokkelærer i Frankrig og de seneste mange år især beskæftiget sig med undervisning i forskellige sammenhænge.
Cathrine har flere års erfaring med Erhvervsskolens målgruppe, og har undervist unge på TV GLAD

 

7

Kai Hansen

kai.hansen@dinstu.dk 
Underviser i matematik, fitness, skak og praktiske fag.
Har arbejdet som lærer siden 2008 på privatskole og på døgninstitution for unge med autisme diagnose. Er endvidere uddannet blikkenslager

7

Mette Rasmussen

mette.rasmussen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i dansk, naturfag, ADL og matematik.

Mette er Cand. Pæd. og uddannet lærer i dansk, biologi og natur/teknologi. Hun har arbejdet som lærer i folkeskolen siden 2016.

 

7

Abelone Storm

abelone.storm@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i biologi, matematik og Certificeret Rideterapeut

Abelone er uddannet B.Sc. i biologi ved Københavns Universitet og meritlærer i matematik og fysisk/kemi fra Zahles Seminarium. Hun har 18 års undervisningserfaring fra udskoling og 10. klasse, og har ført elever til eksamen de sidste 10 år. 
Abelone har livslang erfaring med heste og blev i efteråret 2021 uddannet  
ridepædagog og træner 1 ved Dansk Rideforbund. 

7

Klavs Mørk

klavs.moerk@dinstu.dk
Praktikvejleder og underviser i Praktikparat

Uddannet skibsfører (Nordatlanten) og lærer i matematik, hjemkundskab, historie, idræt, svømning og geografi.

Klavs har arbejdet med opstart og drift af flere undervisningsplatforme til bogligt udfordrede samt opstart og drift af maritime skoler. Han har desuden arbejdet som speciallærer gennem 15 år.

7

Caroline Thon

caroline.thon@dinstu.dk Underviser i billedkunst, krea, spansk, design, håndarbejde & yoga
Caroline er selvudøvende billedkunstner og arbejder mest inden for oliemaleri og gavlkunst. Derudover er hun uddannet i biologi med sidefag i kunsthistorie og design og har tidligere arbejdet med at udvikle udstillinger på Experimentarium og Medicinsk Museion.
7

Diani Bohmann Zinck

diani.zinck@dinstu.dk
Diani underviser i madkundskab og skal være med til at skabe struktur og sammenhængskraft i køkkenet, ligesom hun skal sikre udviklingen af det tilhørende læringsrum. Diani kommer med en baggrund som EGU-vejleder og har derfor et forudgående kendskab til STU. Diani er oprindelig konstruktionsskrædder og har undervist på STU i håndarbejde/ design, kreativt værksted og læderværksted.

Det er på tegnebrættet, at Diani med tiden skal bruge sin vejledererfaring til at undervise/forberede 3.årseleverne til livet efter endt STU.

7

Gunni Grahn

gunni.grahn@dinstu.dk
Kontaktlærer & Underviser i STUlab

Har siden 2015 arbejdet fuld tid med STU, Specialpædagogisk støtte samt Mentor arbejde.

Tidligere faglærer på Roskilde Tekniske Skole og Technical Education Copenhagen i så forskellige fag som Websider, CMS, Multimedia, Digital Tryksags Produktion, Droner, Smarthomes, IT & Data, foto, video og hvad der ellers rører sig indenfor området Teknologi og IT.

Efteruddannet i »Ensomme unge & Unge med Diagnoser« samt »ungdomsuddannelserne og Diagnoserne«.

7

Anders Frang

anders.frang@dinstu.dk
tegnelærer

Anders er illustrator-uddannet fra Danmarks Designskole i 2015.
Har arbejdet med alt muligt forskelligt indenfor tegning og illustration, men fokuserer i dag primært på at illustrere børnebøger.

7

Kirsten Gjedde

Kirsten.Gjedde@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i dansk, obu, engelsk, ADL og svømning

Uddannet folkeskolelærer i dansk, idræt, historie og engelsk. Uddannet svømmelærer.

Har stor erfaring med at føre elever til FSA i dansk, engelsk, idræt samt kulturfag.

Har i mange år hjulpet og undervist unge med dysleksi

7

Kasper Gabay

kagab@brondby.dk
Tømrer

Uddannet tømrer med baggrund som skibsbygger. Udover sin faglige ekspertise har Kasper også udviklet og gennemført en række håndværkskurser for børn og unge.

7

Kim Jespersen

kim.jespersen@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser på motorværkstedet

Uddannet faglærer og automekaniker. Otte års undervisningserfaring fra CELF (Center for erhvervsrettede uddannelse.) Stor erfaring med udsatte unge.

7

Christian Bondo Schultz

christian.schultz@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i matematik, engelsk, trivsel og sundhed og fitness

Læreruddannet med linjefag i matematik historie og engelsk.

Fire års erfaring som lærer og kontaktperson på specialområdet.

Har endvidere undervist Idræt, fitness, IT/gaming og madlavning.

Diplomuddannet træner indenfor ketcher-sport.

7

Janni Pedersen

janni.pedersen@dinstu.dk
Køkkenassistent

Janni har mere end 20 års erfaring med at arbejde i køkken og har hygiejnebevis. Hun elsker at arbejde med mad og de unge mennesker på STU.

7

Anne Rømer

anne.romer@dinstu.dk 
Kontaktlærer & underviser i dansk, krea & historie

Læreruddannet med linjefag i dansk, historie, religion og billedkunst. Har 9 års erfaring fra skole-dagbehandling, herudover erfaring fra STU, specialklasserække og bosted, og har inden læreruddannelsen læst arkæologi og museologi. Har kurser/efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi, angst, autisme, borderline mv og har bred erfaring med at føre til FSA i dansk.

7

Søren Magnusson

soren.magnusson@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i STUlab

Har undervist i IT, web og programmering siden 2006, både på erhvervsuddannelser og inden for STU. Har arbejdet  web- og softwareudvikling i  erhvervslivet. Har også studeret Datalogi og Geografi ved Københavns Universitet. Efteruddannet i »ungdomsuddannelserne og Diagnoserne.

7

David Merkild

david.merkild@dinstu.dk
Kontaktlærer, automekaniker & underviser på motorværkstedet

David er uddannet automekaniker hos KTS og Mercedes, og har arbejdet som både motorcykel- og automekaniker. Siden 2014 har David undervist på hovedforløb og grundforløb på mekanikeruddannelsen hos TEC, hvor han desuden har været kontaktlærer. Han har stor erfaring med elevsamtaler omkring skoleforløb, merit og virksomhedspraktik.