7

Merita Balint

merita.balint@dinstu.dk
Socialrådgiver

Uddannet socialrådgiver fra 2005. Mangeårig erfaring som myndighed fra det specialiserede voksenområde, herunder unge og voksne med særlige behov samt udsatte voksne.  

Har beskæftiget sig med STU i kommunalt regi samt som specialvejleder/STU-vejleder i UU-Sjælsø.  Har arbejdet med unge og voksne med udviklingsforstyrrelser som autismespektrum og ADHD, men også med psykiske lidelser og sygdomme samt misbrug. Børneområdet. Efterværn. Handicapområdet samt psykiatri i kommunalt regi, blandt andet midlertidigt og længerevarende botilbud (SEL §§ 107-108).

Har arbejdet i advokatfirma med varetagelse af værgemål (økonomisk, personligt og samværgemål).

Har taget 1. modul af Diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning. 

7

Gunnar Witt

info@dinstu.dk
Supervisor og psykolog

Læreruddannet, autoriseret psykolog. Systemisk organisationskonsulent og familieterapeut.

Har arbejdet specialundervisning og ledelse af ungdomsprojekter i Kokkedal, Herlev og Rødovre.  Underviser i psykologi på læreruddannelsen og har selvstændig praksis, med bl.a. supervision på specialpædagogiske institutioner og tilknytning SOS psykologisk rådgivningscenter.
Gunnar har bred erfaring med bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, depression og OCD, og har været redaktør på flere pædagogiske bøger.