7

Thomas Vørnle

tv@dinstu.dk.
Telefon: 20713311
Leder af Erhvervsskolen af 2011

Kandidat i Socialt Arbejde (cand.scient.soc.), Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner (MLU) fra DPU. Dispuks 2-årige narrative specialistuddannelse.
Læreruddannet med linjefag i dansk, matematik og musik, PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Beskikket censor i specialundervisning og tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi.

Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 25 år. Erfaring siden 1996 med unge udsatte, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet og dels som funktions- og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen siden 1983.

7

Tanja Hoffmeyer Molbech

tanja.molbech@dinstu.dk
Telefon: 21777975
Daglig leder af STU & Afdelingsleder Bragesgade

Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner fra DPU, PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser, BA i geografi og internationale udviklingsstudier (RUC).
Oprindeligt læreruddannet med hjemkundskab, natur/teknik og geografi som hovedfag.  

Tanja har mere end 20 års erfaring med ledelse af personalegrupper og organisationsudvikling. Hun har de seneste 10 år været daglig leder af ES2011, og har været med til at udvikle og fastlægge skolens pædagogiske retning og organisatoriske udvikling.

Tanja forestår alle indskrivningssamtaler og introduktion af nye elever på Erhvervsskolen af 2011.