7

Thomas Vørnle

tv@dinstu.dk.
Telefon: 20713311
Leder af Erhvervsskolen af 2011

Kandidat i Socialt Arbejde (cand.scient.soc.), Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner (MLU) fra DPU. Dispuks 2-årige narrative specialistuddannelse.
Læreruddannet med linjefag i dansk, matematik og musik, PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Beskikket censor i specialundervisning og tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi.

Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 25 år. Erfaring siden 1996 med unge udsatte, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet og dels som funktions- og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen siden 1983.

7

Tanja Hoffmeyer Molbech

tanja.molbech@dinstu.dk
Telefon: 21777975
Daglig leder af STU & Afdelingsleder Bragesgade

Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner fra DPU, PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser, BA i geografi og internationale udviklingsstudier (RUC).
Oprindeligt læreruddannet med hjemkundskab, natur/teknik og geografi som hovedfag.  

Tanja har mere end 20 års erfaring med ledelse af personalegrupper og organisationsudvikling. Hun har de seneste 10 år været daglig leder af ES2011, og har været med til at udvikle og fastlægge skolens pædagogiske retning og organisatoriske udvikling.

Tanja forestår alle indskrivningssamtaler og introduktion af nye elever på Erhvervsskolen af 2011. 

 

7

Kristian Søltoft

kristian.soelstoft@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i musik

Lærer med linjefag i dansk, musik og specialpædagogik. Professionel musiker.Kristian har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Han har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen og på special- og produktionsskoler.
Underviser i musik på Rytmisk Center.

7

Morten Hansen Stender

morten.stender@dinstu.dk
Kontaktlærer og praktikkoordinator

Socialpædagog fra UCC. Systemisk narrativ efteruddannelse fra Sputnik og neuropsykologi fra UCC.
Kurser i bl.a. stressprofilering, KRAP-metoden, Low Arousal og problemløsningsprocesser.
Arbejdsmiljøuddannelse.

Morten har stor erfaring i arbejdet med børn og unge indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD og med socio-emotionelle vanskeligheder fra bl.a. dagbehandlingsskolen Isbryderen og Sputnikkollegiet Frederiksberg.
Han er desuden uddannet grafisk trykker.

7

Rasmus Vigh Dam-Jensen

rasmus.dam-jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer, underviser i dansk, IT, engelsk, eSport, historie & samfundsfag

Lærer med linjefag i historie, engelsk og samfundsfag og 5 års erfaring fra STU/som mentor for unge med dysfunktionel livsbane.
Har tidligere arbejdet 9 år som TV-producer og været ansat i Forsvaret, hvor konflikthåndtering, forhandling og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.

7

Marie Holm Thøgersen

marie.thogersen@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser på køkkenhold, svømning og pædagogik og omsorg

Pædagog fra Frøbelseminariet med bred erfaring indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne.
Har tidligere arbejdet på botilbud med 18-34 årige, på specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og ADHD – og været frivillig i Ungdommens Røde Kors: “Ung på linien”.
Marie har særligt fokus på relationskompetencer og motivation gennem relationer.

7

Maria Claumarch

maria.claumarch@dinstu.dk
Underviser i ridning.

Uddannet rideterapeut og SOSU-assistent. Diplomuddannelse i arbejde med senhjerneskadede og kurser i bl.a. low arousal og medicinhåndtering
Maria har arbejdet som ridelærer i mere end 25 år. Hun har mange års erfaring fra botilbud for voksne med atypisk autisme og fysisk/psykisk udviklingshæmning.
Indehaver af Oasen, en afdeling af Erhvervsskolen af 2011, med undervisning i dyrehold, ridning og udeliv.

7

Lisa Nissen

lisa.nissen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i eksamensdansk, personlig udvikling og kulturfag.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og håndværk. Diplomuddannelse i dysleksi og FVU-læsning og uddannet massør.
Lisa har tidligere arbejdet på efterskole, specialskole og VUC, og har mange års erfaring med at føre til afgangsprøver. Hun har desuden undervist i friluftsliv, krop og bevægelse og drama.

7

Sebrina Baustier

sebrina.baustier@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i krea og sprogfag.

Lærer med linjefag i dansk, religion og billedkunst, med baggrund i efterskoleverdenen. Galleriejer og indehaver af udkørende kunstskole for børn og unge i København. Beskikket censor i kristendomskundskab.

Sebrina har bred erfaring med specialundervisning, herunder ASF, PTSD, angst, asynkron udvikling, tilknytningsforstyrrelse, ABA-træning samt kontaktlærerfunktion for elever med særlige behov.

7

Ali Abdul-Mawla

Amager Action Center
Ali er kørelærer og praktikkontakt for de unge.

7

Morten Buchholtz

Tone-Tone Lydstudie

Morten er komponist, studietekniker og professionel musiker – han spiller klaver og keyboard, og producerer desuden musik for en lang række danske kunstnere. Han har årelang erfaring med at inkludere udsatte unge i musikkens verden.

7

Mona Tahtamouni Molin

Hudplejeklinik Mynthe.

Kosmetolog, læreruddannet og bachelor i arabisk.
Har siden 2006 arbejdet som lærer i sproggruppe-forsøgene på Nørrebro.
Mona taler flydende arabisk.

7

Johnny og Jamie Rahbek

Autoværkstedet RR Teknik i Dragør

Far Johnny og søn Jamie har autoværkstedet i Dragør, hvor der bliver lavet amerikanerbiler.

7

Jakob Frausing

L.O.W. Skateacademy
Jakob er serieiværksætter, indehaver af L.O.W. og har rødder i Agressive Inline Skating. Og så er han praktikkontakt for elever, der arbejder hos LOW

7

Andreas Rasch

andreas.rasch@dinstu.dk
Kontaktlærer, idrætslærer og fysioterapeut

Fysioterapeut, friluftsinstruktør og fitnessinstruktør. Dyrker fodbold, kampsport, skisport og mountainbike.

Har tidligere været mentor og træner for unge indenfor autismespektret, og undervist i sanseintegrationstræning. Andreas har flere års erfaring med genoptræning af borgere i alle aldersgrupper indenfor det kommunale område.

7

Janne Toft Jensen

janne.jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i syning

Uddannet journalist. Janne har bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Hun har arbejdet med unge med særlige behov i STU-regi siden 2014.

7

Cathrine Vinther Hohnen

cathrine.hohnen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ridning og horsemanship

Uddannet ridelærer  og hesteassisteret teraput med overbygning i relationel biologisk traumebehandling.

Har mere end 10 års erfaring med træning af heste og undervisning af unge med diagnoser inden for STU-området.  Cathrine har lang erfaring med etablering af nonverbal kontakt ved hjælp at arousal-regulering.

7

Gunnar Witt

info@dinstu.dk
Supervisor og psykolog

Læreruddannet, autoriseret psykolog. Systemisk organisationskonsulent og familieterapeut.

Har arbejdet specialundervisning og ledelse af ungdomsprojekter i Kokkedal, Herlev og Rødovre.  Underviser i psykologi på læreruddannelsen og har selvstændig praksis, med bl.a. supervision på specialpædagogiske institutioner og tilknytning SOS psykologisk rådgivningscenter.
Gunnar har bred erfaring med bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, depression og OCD, og har været redaktør på flere pædagogiske bøger.

7

Marcus Downey

marcus.downey@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i IT og matematik.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og historie.

Marcus har specialiseret i tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder og innovation i historie- og samfundsfagsundervisning. Han har flere års erfaring som socialkonsulent/pædagog og mentor, for personer med forskellige typer af psykiske udfordringer og misbrug.

Han har desuden arbejdet flere år som klubpædagog, undervist ældre i IT på aftenskoler, samt arbejdet som fodboldtræner for flere seniorhold.

 

7

Kim Siegstad

kim.siegstad@dinstu.dk
Telefon: 24234805
Afdelingsleder, Bragesgade

Uddannet lærer med linjefag i samfundsfag, idræt og hjemkundskab.

Kim har mange års erfaring som leder på specialområdet, senest som forstander på Produktionsskolen på Høfdingsvej – en del den nuværende FGU Hovedstaden.
Udover adskillige kurser i ledelse, er Kim uddannet UU-vejleder.

7

Julie Theander

julie.theander@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i dansk, historie, samfundsfag og ADL

Lærer med linjefag i dansk, historie og specialpædagogik. Julie har 5 års erfaring fra Behandlingsskolerne som lærer, leder og læringsansvarlig. Hun har desuden deltaget i supervisionsprocesser og har taget kurser i seksualundervisning.

7

Boye Vedsted

boye.vedsted@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ejendomsservice, el-værksted & cykelværksted

Uddannet automekaniker og tidligere faglærer på Roskilde Teknisk Skole. Boye har efteruddannelse indenfor bl.a. eldrevne køretøjer og sikkerhed – og desuden læringsstile og kontaktlærer-rollen.

7

Morten Svendsen

morten.svendsen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i matematik, IT, grønt værksted & D&D

Cand.Pæd.IT og uddannet lærer i matematik, idræt, samfundsfag og historie.
Morten har arbejdet som lærer siden 2014 og har især beskæftiget sig med implementering af IT i undervisning. Han har stor erfaring med anvendelsen af LEGO Mindstorm og 3-D modellering, som er efterspurgt af mange elever.

7

Jørgen Søgaard

jlfs@dinstu.dk
Telefon: 91112029
Afdelingsleder Frederikssundsvej & Brøndby / IT-chef

Uddannet lærer, Voksenpædagogisk underviser, Multimediedesigner med speciale i programudvikling & Sælger med speciale i møbelsalg. Er i gang med at tage Diplom i Ledelse på Københavns Professionshøjskole.

Jørgen har mere end 15 års erfaring i arbejdet med unge og voksne med særlige behov, bl.a. som STU-lærer og underviser i Kriminalforsorgen. Jørgen har desuden været uddannelsesleder for EUX hos TEC i Ballerup, ligesom han har været hovedforløbs lærer på Datatekniker uddannelsen med speciale i programmering.

Ved siden af rollen som afdelingsleder af STUlab, eSport og IT-værkstederne, så er Jørgen ansvarlig for skolens IT-drift.

7

Cathrine Jerrik

cathrine.jerrik@dinstu.dk
Underviser i Produktionskøkkenet ES2011

Kok og BA i Human Ernæring

Cathrine er uddannet på Kong Hans og har arbejdet på restauranter i bl.a. Paris og New York. Hun har været kokkelærer i Frankrig og de seneste mange år især beskæftiget sig med undervisning i forskellige sammenhænge.
Cathrine har flere års erfaring med Erhvervsskolens målgruppe, og har undervist unge på TV GLAD

 

7

Laban

Som navnet antydet en festlig spilopmager

7

Prins

Rigtig god til unge mennesker og har arbejde inde for specialundervisningen i mange år

7

Santa

Tidligere konkurrencehest

7

Weltiano

Sød hest, der endda har et lille føl

7

Gaea

Fredelig ældre hest, der står meget stille

7

Freak

Tidligere cirkushest med sans for lange rideture

7

Jumbo

Har tidligere arbejdet på Carlbergs med udbringning af øl og læskedrikke

7

Annette Riisager Alskov

annette.alskov@dinstu.dk
Telefon: 42478848
Afdelingsleder, Saltværksvej

Har Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, pædagogikum i erhvervspædagogik, praktikvejlederuddannelse samt PD-modul i specialpædagogik. Er oprindeligt uddannet filminstruktør og Cand. phil. i filmvidenskab. Har bl.a. instrueret en række film om undervisning og læring.

20 års erfaring med ungdomsuddannelser for udsatte unge. Arbejdet som lærer, læringskonsulent, uddannelsesleder, viceforstander, forstander og skoleleder. Har arbejdet i Københavns Tekniske Skole (NEXT) Glad Fagskole (STU) Produktionsskolen i Greve- og Høje-Taastrup og senest FGU-Skolen Øst.

7

Kai Hansen

kai.hansen@dinstu.dk 
Underviser i matematik, fitness, skak og praktiske fag.
Har arbejdet som lærer siden 2008 på privatskole og på døgninstitution for unge med autisme diagnose. Er endvidere uddannet blikkenslager

7

Mette Rasmussen

mette.rasmussen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i dansk, naturfag, ADL og matematik.

Mette er Cand. Pæd. og uddannet lærer i dansk, biologi og natur/teknologi. Hun har arbejdet som lærer i folkeskolen siden 2016.

 

7

Abelone Storm

abelone.storm@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i biologi, matematik og Certificeret Rideterapeut

Abelone er uddannet B.Sc. i biologi ved Københavns Universitet og meritlærer i matematik og fysisk/kemi fra Zahles Seminarium. Hun har 18 års undervisningserfaring fra udskoling og 10. klasse, og har ført elever til eksamen de sidste 10 år. 
Abelone har livslang erfaring med heste og blev i efteråret 2021 uddannet  
ridepædagog og træner 1 ved Dansk Rideforbund. 

7

Klavs Mørk

klavs.moerk@dinstu.dk
Praktikvejleder og underviser i Praktikparat

Uddannet skibsfører (Nordatlanten) og lærer i matematik, hjemkundskab, historie, idræt, svømning og geografi.

Klavs har arbejdet med opstart og drift af flere undervisningsplatforme til bogligt udfordrede samt opstart og drift af maritime skoler. Han har desuden arbejdet som speciallærer gennem 15 år.

7

Michael Tingsgaard

tegnetegne@live.dk
Tegnelærer                                                                                                                               

Uddannet tegner ved Søren Jensen, Skolen for Grafisk Design Åsum – 2003-08. Har studeret hos billedkunstner Bjørn Ignatius 2008-16.

Michael har virket som privat tegnelærer igennem en årrække. Han har udgivet flere tegneserier (nomineret til Ping Prisen 2018 for tegneserien Søen med Henriette Rostrup) og udstillet blandt andet på kunstnernes efterårsudstilling 2017 og i Rundetårn 2020.

7

Michael Wettendorff

miwer@miwer.dk
Tegnelærer

Michael er illustrator, Motion Graphic Artist og podcaster.

Hans kerneområder er børnebogsillustration og design af bogforsider.
Derudover arbejder han også med tegneserier, infografik, animation og filmeffekter/filmklipning, samt musikkomposition og lyddesign
Michael har tidligere arbejdet som underviser på AFUK og Trumax Academy.
Se mere på www.miwer.dk
7

Caroline Thon

caroline.thon@dinstu.dk Underviser i billedkunst, krea, spansk, design, håndarbejde & yoga
Caroline er selvudøvende billedkunstner og arbejder mest inden for oliemaleri og gavlkunst. Derudover er hun uddannet i biologi med sidefag i kunsthistorie og design og har tidligere arbejdet med at udvikle udstillinger på Experimentarium og Medicinsk Museion.
7

Diani Bohmann Zinck

diani.zinck@dinstu.dk
Diani underviser i madkundskab og skal være med til at skabe struktur og sammenhængskraft i køkkenet, ligesom hun skal sikre udviklingen af det tilhørende læringsrum. Diani kommer med en baggrund som EGU-vejleder og har derfor et forudgående kendskab til STU. Diani er oprindelig konstruktionsskrædder og har undervist på STU i håndarbejde/ design, kreativt værksted og læderværksted.

Det er på tegnebrættet, at Diani med tiden skal bruge sin vejledererfaring til at undervise/forberede 3.årseleverne til livet efter endt STU.

7

René Lauritzen

René er oprindeligt uddannet transportarbejder og har arbejdet på lageret i IKEA Taastrup i 13 år. René har været chauffør for Erhvervsskolen siden 2016 og har derfor rigtig god erfaring med at køre med skolens elever.

 

7

Erik Okholm

Erik har været ansat som tjenestemand i mange år i PostNord med arbejdsopgaver på Købmagergade Posthus og 28 år i hovedkontoret på Tietgensgade. Erik har også, inden ansættelsen i PostNord, været kørselsleder i Tårnby Renholdningsselskab og sportsleder i Nøragersmindecentret i Dragør. Erik har desuden været frivillig i Folkekirkens Nødhjælp – i Wefood – i 6 år, hvor han har haft tæt samarbejde med unge elever, der var under STU-uddannelse. Erik har været chauffør for Erhvervsskolen siden januar 2022.

7

René Asbøg

René er uddannet finmekaniker og har arbejdet mange år på Man B&W og senere som tekniker i et mindre kontorfirma. Renés store interesse er musik, som han gerne nyder at høre på vinyl. René har været chauffør for Erhvervsskolen siden 2021.

7

Lars Svendsen

Lars har været chauffør på Erhvervsskolen siden 2022 og har inden da været chauffør i fire år. Lars har derfor god erfaring som chauffør, og han er god med eleverne. Lars er uddannet elektromekaniker og har derudover arbejdet som tekniker, koordinator og livredder.

7

Gunni Grahn

gunni.grahn@dinstu.dk
Kontaktlærer & Underviser i STUlab

Har siden 2015 arbejdet fuld tid med STU, Specialpædagogisk støtte samt Mentor arbejde.

Tidligere faglærer på Roskilde Tekniske Skole og Technical Education Copenhagen i så forskellige fag som Websider, CMS, Multimedia, Digital Tryksags Produktion, Droner, Smarthomes, IT & Data, foto, video og hvad der ellers rører sig indenfor området Teknologi og IT.

Efteruddannet i »Ensomme unge & Unge med Diagnoser« samt »ungdomsuddannelserne og Diagnoserne«.

7

Anders Frang

anders.frang@dinstu.dk
tegnelærer

Anders er illustrator-uddannet fra Danmarks Designskole i 2015.
Har arbejdet med alt muligt forskelligt indenfor tegning og illustration, men fokuserer i dag primært på at illustrere børnebøger.

7

Sidsel Boysen

sidsel.boysen@dinstu.dk
Telefon: 29886595
Afdelingsleder Borups allé

Har 6 års erfaring med ledelse fra Basen Skole- og Dagbehandling, heraf et år som afdelingsleder og souschef på Basen STU. Har været prøveansvarlig og har kurser/efteruddannelse indenfor autisme, angst og skolevægring.  

Er læreruddannet med 16 års erfaring fra folkeskolen/specialskolen. Linjefag i matematik og håndarbejde med pædagogisk speciale inden for specialundervisning. Var i 15 år tovholder for Tårnby Kommunes klasserække for ordblinde herunder koordination og visitation.  

Beskikket censor i matematik. Pædagogisk vejleder samt Uddannelsesambassadør i Københavns Kommune. 

Påbegyndt ”Diplom i Ledelse”  

7

Merita Balint

merita.balint@dinstu.dk
Socialrådgiver

Uddannet socialrådgiver fra 2005. Mangeårig erfaring som myndighed fra det specialiserede voksenområde, herunder unge og voksne med særlige behov samt udsatte voksne.  

Har beskæftiget sig med STU i kommunalt regi samt som specialvejleder/STU-vejleder i UU-Sjælsø.  Har arbejdet med unge og voksne med udviklingsforstyrrelser som autismespektrum og ADHD, men også med psykiske lidelser og sygdomme samt misbrug. Børneområdet. Efterværn. Handicapområdet samt psykiatri i kommunalt regi, blandt andet midlertidigt og længerevarende botilbud (SEL §§ 107-108).

Har arbejdet i advokatfirma med varetagelse af værgemål (økonomisk, personligt og samværgemål).

Har taget 1. modul af Diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning. 

7

Pjuske

Venligsindet papegøje, der bor i køkkenet, og er kun 60 år gammel