Saltværksvej

Saltværksvej 58, 2770 Kastrup

Afdelingsleder
Annette Riisager Alskov

+45 4247 8848

annette.alskov@dinstu.dk

Personale på adressen

7

Rasmus Vigh Dam-Jensen

rasmus.dam-jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer, underviser i dansk, IT, engelsk, eSport, historie & samfundsfag

Lærer med linjefag i historie, engelsk og samfundsfag og 5 års erfaring fra STU/som mentor for unge med dysfunktionel livsbane.
Har tidligere arbejdet 9 år som TV-producer og været ansat i Forsvaret, hvor konflikthåndtering, forhandling og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.

7

Andreas Rasch

andreas.rasch@dinstu.dk
Kontaktlærer, idrætslærer og fysioterapeut

Fysioterapeut, friluftsinstruktør og fitnessinstruktør. Dyrker fodbold, kampsport, skisport og mountainbike.

Har tidligere været mentor og træner for unge indenfor autismespektret, og undervist i sanseintegrationstræning. Andreas har flere års erfaring med genoptræning af borgere i alle aldersgrupper indenfor det kommunale område.

7

Boye Vedsted

boye.vedsted@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ejendomsservice, el-værksted & cykelværksted

Uddannet automekaniker og tidligere faglærer på Roskilde Teknisk Skole. Boye har efteruddannelse indenfor bl.a. eldrevne køretøjer og sikkerhed – og desuden læringsstile og kontaktlærer-rollen.

7

Morten Svendsen

morten.svendsen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i matematik, IT, grønt værksted & D&D

Cand.Pæd.IT og uddannet lærer i matematik, idræt, samfundsfag og historie.
Morten har arbejdet som lærer siden 2014 og har især beskæftiget sig med implementering af IT i undervisning. Han har stor erfaring med anvendelsen af LEGO Mindstorm og 3-D modellering, som er efterspurgt af mange elever.

7

Mette Rasmussen

mette.rasmussen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i dansk, naturfag, ADL og matematik.

Mette er Cand. Pæd. og uddannet lærer i dansk, biologi og natur/teknologi. Hun har arbejdet som lærer i folkeskolen siden 2016.

 

7

Klavs Mørk

klavs.moerk@dinstu.dk
Praktikvejleder og underviser i Praktikparat

Uddannet skibsfører (Nordatlanten) og lærer i matematik, hjemkundskab, historie, idræt, svømning og geografi.

Klavs har arbejdet med opstart og drift af flere undervisningsplatforme til bogligt udfordrede samt opstart og drift af maritime skoler. Han har desuden arbejdet som speciallærer gennem 15 år.

7

Anders Frang

anders.frang@dinstu.dk
tegnelærer

Anders er illustrator-uddannet fra Danmarks Designskole i 2015.
Har arbejdet med alt muligt forskelligt indenfor tegning og illustration, men fokuserer i dag primært på at illustrere børnebøger.

7

Kirsten Gjedde

Kirsten.Gjedde@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i dansk, obu, engelsk, ADL og svømning

Uddannet folkeskolelærer i dansk, idræt, historie og engelsk. Uddannet svømmelærer.

Har stor erfaring med at føre elever til FSA i dansk, engelsk, idræt samt kulturfag.

Har i mange år hjulpet og undervist unge med dysleksi

7

Kim Jespersen

kim.jespersen@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser på motorværkstedet

Uddannet faglærer og automekaniker. Otte års undervisningserfaring fra CELF (Center for erhvervsrettede uddannelse.) Stor erfaring med udsatte unge.

7

Janni Pedersen

janni.pedersen@dinstu.dk
Køkkenassistent

Janni har mere end 20 års erfaring med at arbejde i køkken og har hygiejnebevis. Hun elsker at arbejde med mad og de unge mennesker på STU.

7

David Merkild

david.merkild@dinstu.dk
Kontaktlærer, automekaniker & underviser på motorværkstedet

David er uddannet automekaniker hos KTS og Mercedes, og har arbejdet som både motorcykel- og automekaniker. Siden 2014 har David undervist på hovedforløb og grundforløb på mekanikeruddannelsen hos TEC, hvor han desuden har været kontaktlærer. Han har stor erfaring med elevsamtaler omkring skoleforløb, merit og virksomhedspraktik.