Bragesgade

Bragesgade 31, 2200 København N.

Skoleleder

Tanja Molbech

+45 2177 7975

tanja.molbech@dinstu.dk

Afdelingsleder

Kim Siegstad

+45 2423 4805

kim.siegstad@dinstu.dk

Personale på adressen

7

Kristian Søltoft

kristian.soelstoft@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i musik

Lærer med linjefag i dansk, musik og specialpædagogik. Professionel musiker.Kristian har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Han har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen og på special- og produktionsskoler.
Underviser i musik på Rytmisk Center.

7

Morten Hansen Stender

morten.stender@dinstu.dk
Kontaktlærer og praktikkoordinator

Socialpædagog fra UCC. Systemisk narrativ efteruddannelse fra Sputnik og neuropsykologi fra UCC.
Kurser i bl.a. stressprofilering, KRAP-metoden, Low Arousal og problemløsningsprocesser.
Arbejdsmiljøuddannelse.

Morten har stor erfaring i arbejdet med børn og unge indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD og med socio-emotionelle vanskeligheder fra bl.a. dagbehandlingsskolen Isbryderen og Sputnikkollegiet Frederiksberg.
Han er desuden uddannet grafisk trykker.

7

Lisa Nissen

lisa.nissen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i eksamensdansk, personlig udvikling og kulturfag.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og håndværk. Diplomuddannelse i dysleksi og FVU-læsning og uddannet massør.
Lisa har tidligere arbejdet på efterskole, specialskole og VUC, og har mange års erfaring med at føre til afgangsprøver. Hun har desuden undervist i friluftsliv, krop og bevægelse og drama.

7

Sebrina Baustier

sebrina.baustier@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser i krea og sprogfag.

Lærer med linjefag i dansk, religion og billedkunst, med baggrund i efterskoleverdenen. Galleriejer og indehaver af udkørende kunstskole for børn og unge i København. Beskikket censor i kristendomskundskab.

Sebrina har bred erfaring med specialundervisning, herunder ASF, PTSD, angst, asynkron udvikling, tilknytningsforstyrrelse, ABA-træning samt kontaktlærerfunktion for elever med særlige behov.

7

Cathrine Vinther Hohnen

cathrine.hohnen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i ridning og horsemanship

Uddannet ridelærer  og hesteassisteret teraput med overbygning i relationel biologisk traumebehandling.

Har mere end 10 års erfaring med træning af heste og undervisning af unge med diagnoser inden for STU-området.  Cathrine har lang erfaring med etablering af nonverbal kontakt ved hjælp at arousal-regulering.

7

Marcus Downey

marcus.downey@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i IT og matematik.

Lærer med linjefag i dansk, engelsk og historie.

Marcus har specialiseret i tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder og innovation i historie- og samfundsfagsundervisning. Han har flere års erfaring som socialkonsulent/pædagog og mentor, for personer med forskellige typer af psykiske udfordringer og misbrug.

Han har desuden arbejdet flere år som klubpædagog, undervist ældre i IT på aftenskoler, samt arbejdet som fodboldtræner for flere seniorhold.

 

7

Abelone Storm

abelone.storm@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i biologi, matematik og Certificeret Rideterapeut

Abelone er uddannet B.Sc. i biologi ved Københavns Universitet og meritlærer i matematik og fysisk/kemi fra Zahles Seminarium. Hun har 18 års undervisningserfaring fra udskoling og 10. klasse, og har ført elever til eksamen de sidste 10 år. 
Abelone har livslang erfaring med heste og blev i efteråret 2021 uddannet  
ridepædagog og træner 1 ved Dansk Rideforbund. 

7

Diani Bohmann Zinck

diani.zinck@dinstu.dk
Diani underviser i madkundskab og skal være med til at skabe struktur og sammenhængskraft i køkkenet, ligesom hun skal sikre udviklingen af det tilhørende læringsrum. Diani kommer med en baggrund som EGU-vejleder og har derfor et forudgående kendskab til STU. Diani er oprindelig konstruktionsskrædder og har undervist på STU i håndarbejde/ design, kreativt værksted og læderværksted.

Det er på tegnebrættet, at Diani med tiden skal bruge sin vejledererfaring til at undervise/forberede 3.årseleverne til livet efter endt STU.

7

Gunni Grahn

gunni.grahn@dinstu.dk
Kontaktlærer & Underviser i STUlab

Har siden 2015 arbejdet fuld tid med STU, Specialpædagogisk støtte samt Mentor arbejde.

Tidligere faglærer på Roskilde Tekniske Skole og Technical Education Copenhagen i så forskellige fag som Websider, CMS, Multimedia, Digital Tryksags Produktion, Droner, Smarthomes, IT & Data, foto, video og hvad der ellers rører sig indenfor området Teknologi og IT.

Efteruddannet i »Ensomme unge & Unge med Diagnoser« samt »ungdomsuddannelserne og Diagnoserne«.

7

Søren Magnusson

soren.magnusson@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i STUlab

Har undervist i IT, web og programmering siden 2006, både på erhvervsuddannelser og inden for STU. Har arbejdet  web- og softwareudvikling i  erhvervslivet. Har også studeret Datalogi og Geografi ved Københavns Universitet. Efteruddannet i »ungdomsuddannelserne og Diagnoserne.