Borups Alle

Borups Alle 122, 2000 Frederiksberg

Afdelingsleder

Sidsel Boysen

+45 2988 6595

sidsel.boysen@dinstu.dk

Personale på adressen

7

Marie Holm Thøgersen

marie.thogersen@dinstu.dk.
Kontaktlærer og underviser på køkkenhold, svømning og pædagogik og omsorg

Pædagog fra Frøbelseminariet med bred erfaring indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne.
Har tidligere arbejdet på botilbud med 18-34 årige, på specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og ADHD – og været frivillig i Ungdommens Røde Kors: “Ung på linien”.
Marie har særligt fokus på relationskompetencer og motivation gennem relationer.

7

Janne Toft Jensen

janne.jensen@dinstu.dk
Kontaktlærer og underviser i syning

Uddannet journalist. Janne har bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Hun har arbejdet med unge med særlige behov i STU-regi siden 2014.

7

Julie Theander

julie.theander@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i dansk, historie, samfundsfag og ADL

Lærer med linjefag i dansk, historie og specialpædagogik. Julie har 5 års erfaring fra Behandlingsskolerne som lærer, leder og læringsansvarlig. Hun har desuden deltaget i supervisionsprocesser og har taget kurser i seksualundervisning.

7

Anni Godiksen

anni.godiksen@dinstu.dk
Timelærer og underviser i OBU og udfører ordblindetest Borups Allé 

Anni er u
ddannet test- og ordblindelærer og kan også skrive DSA og ernærings– og husholdningsøkonom på CV’et.
 
Hun har tidligere arbejdet i AOF, KVUC og FVU-regi og har desuden undervist tre år i Grønland. Sideløbende med timerne på Erhvervsskolen af 2011 er Anni sprogkonsulent på UC+. 

7

Kai Hansen

kai.hansen@dinstu.dk 
Underviser i matematik, fitness, skak og praktiske fag.
Har arbejdet som lærer siden 2008 på privatskole og på døgninstitution for unge med autisme diagnose. Er endvidere uddannet blikkenslager

7

Caroline Thon

caroline.thon@dinstu.dk Underviser i billedkunst, krea, spansk, design, håndarbejde & yoga
Caroline er selvudøvende billedkunstner og arbejder mest inden for oliemaleri og gavlkunst. Derudover er hun uddannet i biologi med sidefag i kunsthistorie og design og har tidligere arbejdet med at udvikle udstillinger på Experimentarium og Medicinsk Museion.
7

Christian Bondo Schultz

christian.schultz@dinstu.dk
Kontaktlærer & underviser i matematik, engelsk, trivsel og sundhed og fitness

Læreruddannet med linjefag i matematik historie og engelsk.

Fire års erfaring som lærer og kontaktperson på specialområdet.

Har endvidere undervist Idræt, fitness, IT/gaming og madlavning.

Diplomuddannet træner indenfor ketcher-sport.

7

Anne Rømer

anne.romer@dinstu.dk 
Kontaktlærer & underviser i dansk, krea & historie

Læreruddannet med linjefag i dansk, historie, religion og billedkunst. Har 9 års erfaring fra skole-dagbehandling, herudover erfaring fra STU, specialklasserække og bosted, og har inden læreruddannelsen læst arkæologi og museologi. Har kurser/efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi, angst, autisme, borderline mv og har bred erfaring med at føre til FSA i dansk.