maria.claumarch@dinstu.dk
Underviser i ridning.

Uddannet rideterapeut og SOSU-assistent. Diplomuddannelse i arbejde med senhjerneskadede og kurser i bl.a. low arousal og medicinhåndtering
Maria har arbejdet som ridelærer i mere end 25 år. Hun har mange års erfaring fra botilbud for voksne med atypisk autisme og fysisk/psykisk udviklingshæmning.
Indehaver af Oasen, en afdeling af Erhvervsskolen af 2011, med undervisning i dyrehold, ridning og udeliv.