Untitled Document

Ledelsen


 

Thomas Vørnle

Daglig leder af Erhvervsskolen og botilbud.

Læreruddannet. Kandidat i Socialt Arbejde (cand.scient.soc.) og har i 2013 afsluttet Dispuks toårige specialist-uddannelse i narrativ psykoterapi. Fag i folkeskolen: Dansk, matematik, specialundervisning og musik. Har i 2013 gennemført UCCs PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Er beskikket censor i specialundervisning på lærerseminarierne og var tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi. Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 20 år. Har siden 1996 arbejdet med unge udsatte unge, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet, dels som funktions -og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen, og dels siden 2011, som leder af Erhvervsskolen. I gang med Masteruddannelse i Ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) på DPU.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 20 71 33 11

Tanja Hoffmeyer Molbech

Leder af STU.

Læreruddannet. Fag: Hjemkundskab, natur/teknik og geografi. Har desuden 10 års ledelseserfaring fra restaurationsbranchen og har en bachelor i geografi og internationale udviklingsstudier fra RUC. Har i 2015 gennemført UCCs PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I gang med Masteruddannelse i Ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) på DPU.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Rune Bové

Afdelingsleder på Borups Allé.

Læreruddannet med linjefag i matematik, idræt, samfundsfag og hjemkundskab. Kandidat i generel pædagogik fra DPU (cand.pæd.) med speciale omhandlende diskursive forskelle i værdibaseret og målstyret skoleledelse. Flere års erfaring med specialundervisning. Har deltaget i nationale udviklingsforløb indenfor inddragelse af IT i undervisning. Certificeret underviser i Cambridge matematik. Certificeret underviser i E-Sport. Har gennemført forskningsbaserede turboforløb i matematik for særligt udfordrede elever. Har undervist i udskoling samt ungdomsskole i 11 år.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 53 55 77 17

Louise Gjelfort

Afdelingsleder på Bragesgade.

Læreruddannet fra Zahles seminarium med dansk og musik som linjefag. Har undervist i linjefag samt matematik i udskolingen gennem mange år. Har de sidste 7 år arbejdet i specialområdet, bl.a. med udadreagerende børn. Derudover 6 år på en STU med introverte unge med diagnoser inden for autismespektret og andre psykiske vanskeligheder. Det sidste år været tilknyttet et EU-projekt på VUCNS for at udvikle en 3-årig HF (HF-inklusion) for unge med en autisme diagnose. Har blandt andet undervist i diagnoseforståelse (herunder AST, ADHD, OCD og komorbiditet). Har grundkursus i autisme og mentorrollen og har desuden sluttet første modul på diplom i ledelse.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 40 59 46 62

Ole Riis

Afdelingsleder på Englandsvej.

Linjefag i tysk og matematik. Har primært undervist i udskolingen. Projektleder for flere Danida-udviklingsprojekter i Vietnam for misbrugte piger. Projektmedlem for yderligere 2 udviklingsprojekter for bl.a. etniske minoriteter og gadebørn i Vietnam. Lærer på Københavnerakademiet for i 2015/16, - et intensivt læringsprogram og mønsterbrydningsprojekt for drenge i udskolingen. Pædagogisk IT-vejleder. Formand og bestyrelsesmedlem for humanitære- og/eller interesseorganisationer herunder bl.a. Dansk Vietnamesisk Forening og Adoption & Samfund, Kbh. Erhvervsassurandør igennem mange år med bredt kendskab til det danske arbejdsmarked.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 20 11 16 80

Maria Claumarch

Afdelingsleder på Oasen.

Uddannet SOSU-assistent. Har arbejdet 8 år ved et bofællesskab for beboere med atypisk autisme. Har endvidere arbejdet på aflastningshjem for fysisk/psykisk udviklingshæmmede i 5 år. Kursus i low arrowsal, medicinhåndtering samt diplomuddannelse i arbejde med senhjerneskadede. Har desuden arbejdet i 25 år som rideterapeut. Indehaver af Oasen, der tilbyder skolens elever undervisning i dyrehold med fokus på pasning og ridning af heste.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 93 99 22 89Psykolog


 

Uffe Esben Pedersen

Læreruddannet og autoriseret psykolog. Lang undervisningserfaring fra hhv. folkeskole og specialskoler i Kbh. kommune. Har som lærer undervist både børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt med udviklingsforstyrrelser. Som psykolog gennem 15 år på PPR har de vigtigste opgaver været som rådgiver og sparringspartner for lærere, pædagoger, ledelse og forældre ifht at skabe mestring og forståelse af sårbare børn med særlige behov, ofte med kommunikative vanskeligheder, især indenfor feltet ASF. Har derudover arbejdet tværfagligt med kommunale forvaltninger og forebyggende gennem netværk og med psykologiske udredninger i samarbejde med andre faggrupper.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.Administration


 

Lis Hagstrøm Lose

Bogholder. Har arbejdet i 25 år med bogholderi og administrative opgaver.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Susanne Marie Salskov

Sekretariats-/kommunikationsmedarbejder. Læreruddannet med hovedfag i dansk/kommunikation - samt Den Journalistiske Grunduddannelse for skrevne medier. Mange års erfaring som beskæftigelseskonsulent i både offentlig og privat regi. Div. kurser i blandt andet Interkulturel Vejledning og Løsningsfokuseret Vejledning (Solution Focus).Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Marianne Funk

Pædagog. Har en baggrund som pædagog og har arbejdet med alle aldersgrupper. Har desuden erfaring med institutionsledelse gennem mange år. Har en Master i konfliktmægling og underviser i ledelse og konflikthåndtering i frivillige organisationer. Har erfaring med familierådslagning og samarbejder med familier i bl.a. skilsmisseprocesser samt har været børnesagkyndig og konfliktmægler i Statsforvaltningen. Er pædagogisk og personlig rådgiver for unge med særlige behov. Er født og opvokset i Sverige og underviser i svensk.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Lærere og pædagoger


 

Kristian Knold

Læreruddannet. Fag: Religion, idræt, spansk. Har ni års undervisningserfaring i matematik og natur/teknik og underviser idrætshold på Blaagaard Lærerseminarium. Har arbejdet på specialskoler (primært for elever med ADHD) og som pædagog i en klub for unge. Har taget en 2-årig uddannelse hos Center for Pædagogisk Massage (Body-SDS). Har dyrket capoeira i 13 år.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kristian Søltoft

Læreruddannet. Fag: Dansk, musik og specialpædagogik. Har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen, på specialskoler og i produktionsskoleregi. Underviser på Rytmisk Center i musik og arbejder ydermere som musiker.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Henrik Pedersen

Læreruddannet. Har bl.a. arbejdet med kommunikation og elektroniske hjælpemidler, talecomputere og Ipads til unge med særlige handicap - eksempelvis elever med multiple funktionsnedsættelser. Har også arbejdet med sanseintegration i relation til autisme og ADHD. Er uddannet multimediedesigner og grafisk tusindkunstner og har undervist i og arbejder med webdesign og programmering.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Camilla Tresselt

Læreruddannet. Har arbejdet med børn og unge med problemstillinger som ADHD, OCD, indlærings- og sprogvanskeligheder samt tilknytningsforstyrrelser. Er linjefagsuddannet i matematik, dansk som andetsprog, samfundsfag og religion. Har desuden kurser i Narrativ pædagogik fra UCSJ og i seksualvejledning fra Sex og Samfund.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Karin Tarp Sommer

Blev færdig som lærer i 1999 og har siden oparbejdet en bred undervisningserfaring primært fra folkeskolens ældste klasser. Er uddannet AKT-vejleder og musiklærer og har, med linjefag i dansk, stor erfaring i at føre til prøve i faget. Har desuden undervist i almindelige skolefag som engelsk, historie, samfundsfag og idræt.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Morten Hansen Stender

Uddannet socialpædagog fra UCC Nordsjælland. Systemisk-narrativ efteruddannelse ved kursuscenter Sputnik. Stressprofil-kursus. Kursus i ”KRAP” ved Ida Kortebæk fra psykologcentret i Viborg Kommune. STUDIO III-kurset ”Håndtering af problemskabende adfærd efter low-arousal metoden”. Heldagsskolernes efteruddannelse i Neuropsykologisk indfaldsvinkel ved UCC København. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse samt kursus i problemløsningsmodel og -proces. Har stor erfaring i arbejdet med børn og unge indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD og med socio-emotionelle vanskeligheder. Min erfaring er b.la. opbygget på dagbehandlingsskolen Isbryderen og Sputnikkollegiet Frederiksberg. Er desuden uddannet grafisk trykker og har arbejdet inden for den grafiske branche i en længere periode.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Rasmus Vigh Dam-Jensen

Er lærerstuderende på 4. år på UCC Carlsberg og har under studietiden arbejdet i STU-regi ved siden af. Har inden studiestart arbejdet med TV-produktion i 9 år blandt andet som producer, med dertil mangefacetterede opgaver. Har desuden arbejdet i Forsvaret i 5 år, hvor konflikthåndtering og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Illona Lohmann

Læreruddannet. Webdesigner og adskillige it-kurser og uddannelser. Har i 2016 læst genrepædagogik på UCC. 17 års undervisning i folkeskolen, de sidste år i specialundervisningen og på Bispebjerg børnepsykiatrisk afd. Har derigennem fået erfaring med Aspergers syndrom, Autisme, OCD, ADHD, ADD, spiseforstyrrelser, selvskade og blandingsdiagnoser. Har udover lærergerningen været afdelingsleder i privat jobcenter og projektleder samt skaber af Direktørskolen i Roskilde, et iværksætterforløb for ledige. Har desuden også undervist voksne i MS- Office pakken og stået som testleder for Dansk IT.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Marlene Schou de Place Bjørn

Læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2006 med linjefagene dansk, engelsk, religion og hjemkundskab. Har diplomuddannelse i læsevejledning fra UCC fra 2010. Er desuden uddannet i klinisk sexologi i 2016 ved Dansk forening for klinisk sexologi. Har flere års erfaring fra specialregi, dels i folkeskolen og dels på STU. Har yderligere i en årrække arbejdet som statslig beskikket censor i engelsk. Har kurser fra Sex og samfund i sexualundervisning, ´Effektiv undervisning og læring´ fra True North, ´Unge og rusmidler´ fra U- Turn og ´KRAP´ fra Psykologcentret.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Marie Holm Thøgersen

Uddannet pædagog siden 2008 fra Frøbelseminariet. Har bred erfaring med at arbejde indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne. Har bl.a. arbejdet på bocenter med voksne mellem 18-34 år og derudover som skolepædagog på en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder og diagnoser som ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Har arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors: "Ung på linie". Har en stor interesse og erfaring med relationsarbejde, for derigennem at kunne motivere og forstå dem, som har brug for en tryg og struktureret hverdag.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Lisa Nissen

Læreruddannet siden 1997. Fag: Dansk, engelsk og håndværk. Diplomuddannelse i dysleksi og FVU-læsning. Erfaring fra efterskole, specialskole og VUC. Har mange års erfaring med at føre til eksamen. Har desuden undervist i fag som friluftsliv, kropsfag og drama. Er desuden uddannet massør. Har dyrket bueskydning de sidste 3 år.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Sebrina Baustier

Dansk, religion og billedkunstlærer med baggrund i efterskoleverdenen. Har bred erfaring med specialundervisning, herunder ASF, PTSD, Angst, Asynkron udvikling, tilknytningsforstyrrelse, ABA-træning samt kontaktlærerfunktion for elever med særlige behov. Beskikket censor i kristendomskundskab. Driver i fritiden et lille galleri på Vesterbro, samt udkørende kunstskole for børn og unge i København. Er derudover medarrangør af Designmarked i Prismen 4 gange årligt.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Louise Buchardt Hansen

Uddannet socialpædagog fra 2008. Håndarbejdslærer i grafisk design. Har gennem 10 år tilegnet sig kompetencer indenfor det specialpædagogiske felt. Har arbejdet med børn og unge, med ASF, ADHD og/eller psykiatriske diagnoser. Har været ansat på specialfritidshjem, og på specialskole med ASF-afdelinger for normalt begavede børn med autisme. Bruger musikalske -og kreative evner i sit pædagogiske virke. Kernekompetencer er autismepædagogik, individuel social træning, socialfagsundervisning, musikundervisning, IT og grafisk design.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Martin Janney-Poulsen

Uddannet i Psykologi og Pædagogik fra Roskilde Universitet i 2015. Har tidligere arbejdet i Gladsaxe Ungeenhed, som Uddannelseskonsulent. og mentor for unge der skulle vejledes og hjælpes tilbage i uddannelse eller arbejde. Har arbejdet med behandlingsforløb i psykiatrien eller misbrugscenter. Har ligeledes arbejdet med unge i efterværn. Har stor erfaring fra jobcenterverden og de udfordringer unge kan stå med i forbindelse hermed.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Faglærere


 

Jonn Vinther Martinsen

Tidligere faglærer ved Hotel & Restaurantskolen. Projektudvikler. Ansvarlig for køkkenuddannelsen på Erhvervsskolen. Flere års erfaring med fagteoretisk undervisning af unge med ADHD. Diplomuddannelse/Pædagogikum ved Metropol i forhold til undervisning på ordinære ungdomsuddannelser.Julie Guldagger

Professionsbachelor i Ergoterapi (2008). Har flere års erfaring fra psykiatrisk regi, primært fra bosteder, i stilling som støtte/kontaktperson. Har derudover arbejdet som underviser/kontaktlærer på dagbehandlingsskole for børn og unge med særlige behov og senere på kollegie for unge med autisme spektrum forstyrrelser. Har derigennem erfaring med Autisme spektrum forstyrrelser, OCD, angst, ADHD, ADD, skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, dobbeltdiagnoser, samt selvskade og spiseforstyrrelser. Har Systemisk-narrativ efteruddannelse. Uddannet børn- og unge yogalærer fra Det Lille Yogahus. Har følgende kurser: Arbejdsmiljø uddannelsen, Konflikthåndtering (Københavns Kommune), Medicinhåndtering (Københavns Kommune), samt Kognitiv livsvejledning v. Marianne Schøler.Sille Maria Engel

Faglærer. Kok. Er uddannet kok og arbejder i køkkenet hos Baglokalet, som holder til hos Fremad Amager Boldklub. Har arbejdet i ungdomsklub i Holmbladsgade i mange år og har derigennem god erfaring med at arbejde med unge.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 61 65 10 32

Lene Stender Hansen

Uddannet beklædnings-designer fra Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole. Har arbejdet i Paris hos Haute Couture-designere samt i produktionsvirksomheder. Har været selvstændig i 10 år og solgt sit eget design til butikker i DK og udlandet. Indehaver af designbutikken La/Møf.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Karim Belkhelfa

Frisør. Uddannet i 1985 og har arbejdet som frisør siden. Har egen butik i Elmegade på Nørrebro og arbejder som mentor for unge, der ønsker arbejde/uddannelse inden for frisørfaget.Morten Buchholtz

Klaverlærer, studietekniker, musiker, producer, komponist, sound-designer. Professionel musiker med klaver/keyboard som hovedinstrument. Har sideløbende virket som producer og lydtekniker på diverse plader og lavet musik til film og tv.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Telefon: 20 21 55 22

Özgür Ergün

Uddannet automekaniker. Har arbejdet flere år på Ydre Nørrebro med udsatte unge i forhold til uddannelse og arbejde inden for mekanikerfaget.Mona Tahtamouni Molin

Kosmetolog. Læreruddannet. Bachelor i arabisk. Har siden 2006 arbejdet som lærer med fast skema blandt andet i sproggruppe-forsøgene på Nørrebro. Indehaver af hudplejeklinikken Mynthe.
Taler flydede arabisk.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Henning Pagaard

Faglærer. Tømrer. Er uddannet tømrer og guitarbygger. Har gennem de seneste tre år haft elever fra Erhvervsskolen og Det Musiske Kompagni i praktikforløb.Ronnie Tange-Trentemøller

Socialpædagogisk medarbejder og musiker. Har arbejdet i forskellige institutioner med unge. Er udøvende kunstner og har desuden sit eget studie. Uddannet misbrugskonsulent.Andreas Rasch

Uddannet fysioterapeut i 2009. Tidligere arbejdet med træning og mentorarbejde med unge indenfor autismespektret. Både i form af fysisk træning individuelt samt på hold; derudover god undervisningserfaring indenfor sanseintegrationstræning. Tidligere uddannet fitnessinstruktør, og har bred undervisningserfaring indenfor feltet. 3 års erfaring indenfor kommunal genoptræning af borgere i alle aldersgrupper indenfor sundhedslovens henvisninger. Dyrker fodbold og kampsport i fritiden og har derudover interesser indenfor friluftsliv, skisport og mountainbike. Er således uddannet friluftsinstruktør og har efterfølgende undervist unge indenfor dette.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Signe Skafte Jensen

Professionsbachelor i ergoterapi fra Professionshøjskolen Metropol 2010. Har udarbejdet arbejdsprocesbeskrivelser og fungeret som konsulent i brobygning mellem unge med autisme spektrum forstyrrelser i STU og erhvervsvirksomheder. Har desuden arbejdet i neurologisk regi med genoptræning og vejledning af og med senhjerneskadede med henblik på fysisk og kognitivfunktionsniveau og tilpasning af rammer i ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Har særlig interesse for og kundskab i, hvordan man som menneske tolker og bearbejder sanseindtryk. Arbejder bl.a. med udgangspunkt i Low Arousal, Sense of Coherence og Stressmodellen. Er desuden aktiv rytter og kajakroer.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Janne Toft Jensen

Uddannet journalist. Bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Haveentusiast.
Har siden 2014 arbejdet med unge med særlige behov i STU-regi.Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Bettina Højsgaard

Har 10 års erfaring med unge med autisme, ADHD, OCD, angst, mm. Samtaleforløb, gruppeforløb, psykoedukation og individuelle forløb. Arbejder blandt andet med kropsterapi (Manuvisionbehandler), er uddannet i berøring i psykiatrien og yogainstruktør. Har en baggrund som grafisk designer, Neuroaffektiv psykoterapeut, Overbygning som Narrativ familieterapeut. Diverse kurser indenfor neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser (autisme spektrum forstyrrelser) samtaleteknikker, TEACH mv. Uddannelse i udarbejdelse i Sensory profile.Cathrine Vinther Hohnen

Uddannet ridelærer i 2009, har mere end 10 års erfaring med træning af heste samt undervisning af elever med diagnoser inden for STU-området. I Uddannet hesteassisteret-terapeut med efterfølgende uddannelsesforløb og overbygning på Skolen For Psykosomatisk i relationel biologisk traumebehandling. Har langt erfaring med at arbejde med at etablere kontakt både på det verbale niveau, og i de dybere nonverbalelag blandt andet ved hjælp at arousal-regulering.Supervision


 

Gunnar Witt

Læreruddannet og autoriseret psykolog. Har arbejdet i folkeskolen med specialundervisning og været leder af forskellige ungdomsprojekter i Kokkedal, Herlev og Rødovre. Uddannet som systemisk organisationskonsulent, systemisk familieterapeut og psykoterapeut og er i færd med specialistgodkendelse. Underviser i psykologi på læreruddannelsen og har siden 1999 haft selvstændig praksis, bl.a. tilknyttet SOS psykologisk rådgivningscenter. Har erfaring med et bredt spektrum af vanskeligheder herunder autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, depression, OCD mv. Superviserer desuden pædagogisk personale på specialpædagogiske institutioner. Har været redaktør på flere pædagogiske bøger.


HR/Supervision


 

Jan Jonasson

Læreruddannet. Fra 2002 til 2006 udviklingskonsulent med speciale i teamudvikling. Projektstyring på en række kommunale projekter, herunder udvikling af nye læreres overgang fra læreruddannelse til job. Opgaveledelse af eksterne konsulenters opgaveløsning.
Fra 2007 til 2012 chefkonsulent og i to perioder, konstitueret skolechef. Var tovholder på tilblivelsen af en nye vision for skoleområdet – hvilket indebar kilometervis af dialog/drøftelser med alle skoleledelserne i kommunen. Var tovholder på kompetenceudviklingsstrategi- og midler for lærere og pædagoger. I perioderne som konstitueret skolechef også leder for skolelederne – og derfor i tæt dialog med dem. Tog den periode coaching-uddannelse.
Fra 2012 til 2018 chefkonsulent med opgaveansvar for en række større opgaveområder. Fortsat tovholder på og ansvarlig for kompetenceudviklingsstrategien på skoleområdet. Blev desuden tovholder for kommunens 4-kommunale skoleudviklingsprojekt ”Synlig Læring”.
Hovedopgaven var at hjælpe skoleledelsernes arbejde med dette projekt ude på skolerne. Begreber som elevcentreret ledelse – læringsledelse – distribueret ledelse har været centrale i udviklingsprojektet.
Har drevet og faciliteret netværk for ledelsesteam i forbindelse med implementering af kommunalt besluttet strategier på folkeskoleområdet. Har beskrevet og forhandlet et kompetenceløft af lærere og pædagoger, der arbejder med inklusion i Gentofte Kommune.