Målgruppe 1 (STU-forløb)

Unge mellem 16 og 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som har brug for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).


Målgruppe 2

Unge med problemer udover ledighed, der har brug for særlig støtte til afklaring eller opkvalificering i forhold til uddannelse eller arbejde. (Lab §32) De unge, vi arbejder med, kan således have diagnoser som: ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Det skal nævnes at skolens lærere har mange års erfaring i forhold til at arbejde med tosprogede elever. Vi har både arabisk- og tyrkisktalende lærere, og har gennem årene fået et stort netværk blandt tosprogede familier især på Nørrebro. Så selv om tosprogede ikke skal forstås som en målgruppe i sig selv, skal det alligevel nævnes, at vi er vant til at arbejde med undervisningsopgaver på det område.